Οι Συγγραφείς μιλούν για το βιβλίο τους:

Θεώνη Στρατιώτου Γερασιµάτου

Θεώνη Στρατιώτου Γερασιµάτου