Καψιμαλάκου, Χριστίνα Νικηφ.

H Χριστίνα Καψιμαλάκου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980. Είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (1999-2004).

Συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο πρόγραμμα σπουδών «Ιστορία της Φιλοσοφίας» της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (2004-2007).

Εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών (2008-2012). Είναι Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Αθηνών (2016-2017). Η επιστημονική και ερευνητική της δραστηριότητα επικεντρώνεται σε θέματα της Βυζαντινής Φιλοσοφίας και της Βιοηθικής. Έχει δημοσιεύσει σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά.