Μητσοπούλου, Χρυσούλα

Η Χρυσούλα Μητσοπούλου είναι απόφοιτος του τμήματος ΦΠΨ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εκεί εκπόνησε και τη διδακτορική της διατριβή, επεξεργασία της οποίας αποτελεί η παρούσα μελέτη, ενώ πιο πριν η μεταπτυχιακή της διατριβή στο Παν/μιο του Bradford, Μ. Βρετανία, είχε ως αντικείμενο πλευρές της σκέψης του A. Gramsci. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός στη Μέση Εκπαίδευση.