Σακελλαροπούλου, Αικατερίνη

Η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου είναι Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας (2015- ). Υπηρέτησε ως Σύμβουλος Επικρατείας στο Ε΄ Τμήμα του (2000-2015) και υπήρξε εισηγήτρια, στο Τμήμα και στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, σε σημαντικές υποθέσεις Περιβαλλοντικού Δικαίου. Από τον Μάρτιο του 2015 είναι Πρόεδρος στην Ελληνική Εταιρεία Δικαίου του Περιβάλλοντος (ΕΕΔΠ).