Φλώρου, Μαρία

Η Μαρία Φλώρου είναι Δικηγόρος Αθηνών. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και συνεργάτης της Επιθεώρησης Περιβαλλοντικού Δικαίου «Νόμος + Φύση», συντονίζει δε και παρουσιάζει την ενότητα «Νομολογία» στην ηλεκτρονική της έκδοση. Υπήρξε μέλος νομοπαρασκευστικών επιτροπών για την εναρμόνιση του Εθνικού στο Ενωσιακό Δίκαιο του Περιβάλλοντος.