Αργείτης, Γεώργιος

Ο Γιώργος Αργείτης είναι Καθηγητής στο Οικονομικό Τμήμα του ΕΚΠΑ και Επιστημονικός Διευθυντής στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο ίδιο αντικείμενο στα Πανεπιστήμια του Λονδίνου (MSc) και του Κέιμπριτζ (Ph.D). Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, όπως τα Cambridge Journal of Economics, Journal of Post Keynesian Economics, Journal of Economic Issues, Review of Political Economy, Contributions to Political Economy κ.ά., και τα παρακάτω βιβλία: Παγκοσμιοποίηση, ΟΝΕ και Οικονομική Προσαρμογή. Η Περίπτωση της Ελλάδας (Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός, 2002). Οικονομικές Αλλαγές και Κοινωνικές Αντιθέσεις στην Ελλάδα. Οι Προκλήσεις του 21ου Αιώνα (επιμ.) (Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός, 2005). Οικονομική Πολιτική Σταθεροποίησης και Αστάθεια στην ΟΝΕ (Παπαζήσης, 2011, σε συνεργασία με τον Ν. Κορατζάνη), Χρεοκοπία και Οικονομική Κρίση: Αποτυχία και Κατάρρευση του Ελληνικού Μοντέλου Καπιταλισμού (Αλεξάνδρεια, 2012).