Ασκητής, Αριστείδης Γ.

Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου & Πολιτικής Επιστήμης ΑΠΘ, ΜΔΕ Ιστο­ρίας Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας Δι­καίου ΑΠΘ.