Μπατσαλιά, Φρειδερίκη

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια κ. Φρειδερίκη Μπατσαλιά σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου Γερμανική Φιλολογία (1981 Magister Artium) και Γλωσσολογία (1985 Dr. Phil.). Κατά τα έτη 1981-1986 και 1988- 1991 δίδαξε στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Από το 1986 διδάσκει στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το επιστημονικό της ενδιαφέρον και οι δημοσιεύσεις της αφορούν στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Θεωρία της Μετάφρασης, Συγκριτική και Αντιπαραβολική Γλωσσολογία, Διγλωσσία και Θεωρία κατάκτησης δεύτερης γλώσσας κοινωνικοποίησης. Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μετάφραση – Μεταφρασεολογία του Πανεπιστημίου Αθηνών.