Καραμήτρου, Κατερίνα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Ἡ συγγραφέας στόν ρόλο τῆς Κλυταιμνήστρας τοῦ Ἀγαμέμνωνος ἀπό παράσταση στό Λονδῖνο.

Ἡ Κατερίνα Καραμήτρου εἶναι Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλασσικοῦ Πολιτισμοῦ καί Ἀρχαίου Δράματος / Ἠθοποιός στό Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων. Ἔχει σπουδάσει Κλασσική Φιλολογία ­ Φιλοσοφία ­ Δρᾶμα καί Ὑποκριτική στήν Ἀγγλία. Ἡ Διδακτορική Της Διατριβή ἀποτελεῖ μία ἐνδελεχῆ ἔρευνα τῆς Αἰσχύλειας Τραγωδίας (πλήρως διασωζόμενα ἔργα καί σπαράγματα). Τό κυρίαρχο ἐπιστημονικό ἐνδιαφέρον τῆς συγγραφέως ἑστιάζεται στήν πολυπρόσωπη δυναμική καί στίς Πολιτισμικές μεταμορφώσεις ­ διαστάσεις τῆς Τραγωδίας ἐν γένει. Ἔχει ἱδρύσει τή Θεατρική Ὁμάδα Φᾶος μέ στόχο τά ὑψηλά ἐνδεχόμενα, τίς σύγχρονες μεταγραφές­ ἀποκρυπτογραφήσεις­ἑρμηνεῖες  τοῦ Δράματος καί τῆς Καθολικῆς ἰσχύος, τήν ὁποία μεταγγίζουν Παντοτινά τά μεγάλα κείμενα καί ἡ Ἑλληνική Γλῶσσα. Πρωτοκαθεδρία στό Ἐπιστημονικό καί Καλλιτεχνικό Ἔργο Της ἔχει μίαν ἄλλη θέαση ­ spectrum τῶν ἀνεξοικείωτων ὄψεων τῆς Δραματικῆς Τέχνης μέσα ἀπό τόν τελετουργικό καλλωπισμό τοῦ Σώματος, τήν πένθιμη φιληδονία, τήν ἐντοσθιότητα, τήν τρέλλα, τήν αὐτομεμψία, τό ἡδονικό ἄλγος καί προπάντων, τήν ἄγρια, ἀνυπόταχτη κι ἀνόθευτη ἑτερότητα.

Ἔχει συγγράψει τίς Μονογραφίες:

  1. «Θέατρο: Θεωρία καί Πράξη – Θεατρικό Παιχνίδι», Παπαζήσης, Ἀθήνα, 2004.
  2. «Ἡ καλλιέργεια τῆς Κιν.-αἰσθητικῆς Νοημοσύνης μέσα ἀπό τό Θεατρικό Παιχνίδι», Παπαζήσης, Ἀθήνα 2010.
  3. «H.D. Rankin: Ὁ Πλάτων καί τό ἄτομο», Ἐπιμέλεια – Μετάφραση: Κ. Καραμήτρου, Παπαζήσης, Ἀθήνα, 2016.
  4. «Ὀλόφυρσις: Ὁ Θελξίπικρος Ἔρως τῶν Κεκοιµηµένων Πόνων –
    Ἡ Παιδαγωγική Ἀξία τοῦ Πένθους µέσα ἀπό τίς Ἀνεξοικείωτες Ὄψεις τῆς Δραµατικῆς Τέχνης Μονογραφία», Παπαζήσης, Ἀθήνα, 2017
  5. «Οἱ διά Βάκχον Σαλοί. Τό Μεγαλείο τῆς ἀφροσύνης μέσα ἀπό τήν Ἀριστοκρατική θέαση – spectrum τῆς Δραματικῆς Τέχνης – Ἡ ἰδεολογία καί αἰσθητική τοῦ ἀρχαίου Ἕλληνα ὑποκριτή», Ὑπό ἔκδοση.

Ἔχει ἐπίσης δημοσιεύσει 70 ἄρθρα σέ διεθνή ἐπιστημονικά περιοδικά.