Ναούμ, Παναγιώτα

Οικονομολόγος της Υγείας, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.