Παγκράτης, Γεράσιμος Δ.

Ο Γεράσιμος Δ. Παγκράτης (Κέρκυρα, 1970) είναι Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, όπου διδάσκει Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία της Ιταλίας και Ιστορία του Λατινοκρατούμενου Ελληνισμού. Μελέτες του για την ιστορία της Ιταλίας, τις πηγές και την ιστορία των ιστοριών της Ιταλίας, τη ναυτιλιακή οικονομική ιστορία των πρώιμων νεότερων χρόνων, την κοινωνική και οικονομική προσωπογραφία και τα λατινικά μοναστικά τάγματα στο βενετικό Κράτος της Θάλασσας, καθώς και την οικονομική, κοινωνική και πολιτική ιστορία της Επτανήσου Πολιτείας έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους. Από τον Σεπτέμβριο του 2020 είναι Πρόεδρος του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και από το 2016 Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία, Κλασική Παράδοση».