Περγαντής, Βασίλης

Επίκουρος Καθηγητής Δημοσίου Διε­θνούς Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ.