Στρατηγάκου, Δέσποινα

Η Δέσποινα Στρατηγάκου είναι καθηγήτρια αρχιτεκτονικής στο University at Buffalo στη Νέα Υόρκη και μέλος του Institute for Advanced Study in Princeton.