Βλάχος, Κωνσταντίνος Γ.

Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας Ελληνι­κού και Ρωμαϊκού Δικαίου Νομικής Σχο­λής ΑΠΘ.