Η Δρ. Χριστίνα Αλεξανδρή είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Εθνι­κό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μονόγλωσσων και πολύγλωσσων Συστημάτων Επικοινωνίας Ανθρώπου-Μηχανής αποτελεί έναν βασικό άξονα των ερευνητικών της ενδιαφερόντων και εντάσσεται στα προ­πτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα Υπολογιστικής Γλωσσο­λογίας που διδάσκει στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστή­μιο Αθηνών, στη Φιλοσοφική (Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας), στο Τμήμα ΜΙΘΕ και στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.