Ο Γεώργιος Αραμπατζής διδάσκει φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κυριότερα έργα του: Éthique du bonheur et orthodoxie à Byzance, Paris, P. Belon, 1998· Παιδεία και Επιστήμη στον Μιχαήλ Εφέσιο. Εις περί ζώων μορίων Α 1,3 – 2,10, Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, 2006· Βυζαντινή Φιλοσοφία και Εικονολογία, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 2012· Από τη Στοά στο Βυζάντιο. Βίος και σύστημα στη στωική συνέχεια, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 2016. Έχει διευθύνει συλλογικούς τόμους όπως: Studies on Supernaturalism, Berlin, Logos, 2009· L’actualité de la pensée byzantine, Byzantinische Forschungen, XXXI, Amsterdam, Hakkert, 2013· Marges de la philosophie byzantine, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 2013· The Problem of Modern Greek Identity: from the Ecumene to the Nation-State, (μαζί με Γ. Στείρη και Σ. Μητραλέξη), Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2016· Ο Αυλικός Φιλόσοφος, Αθήνα, ΕΚΠΑ, 2017.

Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.