Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (1996).

Κατά την περίοδο 2004-2010, εργάστηκε ως υπεύθυνη σχεδιασμού και συντονισμού προγραμμάτων διεθνοτικού διαλόγου / οικοδόμησης ειρήνης και ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών στα Βαλκάνια, την Αφρική και την Ασία με χρηματοδότηση από διεθνείς φορείς όπως τις EUROPEAID, ECHO, UNHCR και UNDP. Από το 2011 εργάζεται ως εξωτερική αξιολογήτρια αντίστοιχων προγραμμάτων, καθώς και στην εκπαίδευση στελεχών ΜΚΟ (σε θέματα εκτίμησης αναγκών και συμμετοχικού σχεδιασμού έργων), για φορείς όπως το HIGGS και το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η ακαδημαϊκή της δραστηριότητα περιλαμβάνει ερευνητικό και διδακτικό έργο: Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (2007-2010) Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (από το 2013) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (από το 2017).

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως τον δημιουργικό μετασχηματισμό των συγκρούσεων και περιλαμβάνουν τα εξής: σχέση ειρηνευτικών διαδικασιών και ανάπτυξης, παγκόσμια κοινωνικά κινήματα / κοινωνία των πολιτών και αλλαγή και συμμετοχική έρευνα δράσης για την τοπική ανάπτυξη. Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και τουρκικά.

Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.