Ο Πάρις Βαρβαρούσης δίδαξε μαθήματα Διεθνών Σχέσεων στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Μονάχου. Τα τελευταία χρόνια επικεντρώθηκε σε θέματα ελληνικού πολιτισμού και δημοσίευσε μελέτες με έμφαση στο χώρο της προϊστορικής και κλασικής Βοιωτίας.

Δημοσιεύσεις (επιλογή):

– La idea de la paz, από τα ελληνικά C.M. Restrepo, Bogotá, Editorial Temis, 1996.

– Thukydides im Spiegel der neuen Literatur. Die Politisierung seines Werkes. Zeitschrift für Politik, 3 (2004), pp. 295-316.

– Η αρχαία Αλίαρτος – Ιστορία και Πολιτισμός, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2010.

– Σεϊντί – Παλαιολιθική κατοίκηση στη Βοιωτία, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2013.

Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.