Ο Δημοσθένης Ι. Δασκαλάκης είναι Καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διετέλεσε Κοσμήτορας της Σχολής Επιστήμων Αγωγής, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής του Τομέα Ανθρωπιστικών Σπουδών, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. καθώς και Διευθυντής του Εργαστηρίου Κοινωνικών Επιστημών του ιδίου Τμήματος. Είναι Υπεύθυνος του «Παρατηρητηρίου Μελέτης της Παιδικής Ηλικίας» του Εργαστηρίου Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημονικός Υπεύθυνος της Κατεύθυνσης: «Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. Επίσης, είναι μέλος του International Sociological Association (I.S.A.), της Εταιρίας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και επίτιμο μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων. Απασχολήθηκε ως συνεργάτης της Γ.Σ.Ε.Ε. και του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ) καθώς και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (EΣΕΕ). Έχει συμμετάσχει σε υψηλού επιπέδου Συμβούλια και Επιτροπές καθώς και σε Μεικτές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων των κοινωνικών εταίρων. Επίσης, έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε πολλά άτυπα και επίσημα Fora διεθνών οργανισμών και έχει αναλάβει κατά καιρούς σημαντικές δημόσιες θέσεις.

Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.