Ο Παναγιώτης Γ. Κιμουρτζής είναι αναπλη­ρωτής καθηγητής Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Ιστορίας της Εκπαίδευσης στο Πανε­πιστήμιο Αιγαίου. Από τον Ιανουάριο του 2016 διατελεί Honorary Senior Research Associate του Institute of Education – University College London (UCL). Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Ιστορικών της Εκ­παίδευσης, οργανώνει το Επιστημονικό Σεμινάριο CineScience και διευθύνει το έργο συγκρότησης του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Βιβλία, άρ­θρα και μεταφράσεις του αναφέρονται στα ακόλουθα πεδία και θέματα: ιστορία των πανεπιστημίων, οικονομικά του νεο­ελληνικού κράτους και της εκπαίδευσης, θεσμοθέτηση εορτών και τελετών στο νεοελληνικό κράτος και στην εκπαίδευση, επιστήμη και κινηματογράφος.

Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.