Ο Παναγιώτης Κορμάς, MD, Ph.D., είναι ορθοπαιδικός χειρουργός. Το 2020 αναγορεύτηκε διδάκτωρ του Τμήματος Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό «Άριστα». Στο πλαίσιο των επιστημονικών και ερευ­νητικών του ενασχολήσεων, είναι Μέλος του Ιατρικού Συμβουλίου του Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτρο­φυσιολογίας του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς και Μέλος της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Ενάντια στο Αλτσχάιμερ. Είναι επίσης ερευνητικός συ­νεργάτης του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστρια­κού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Μέχρι πρόσφατα, ήταν μέλος του Κεντρι­κού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), συμβουλευ­τικού οργάνου σε θέματα δομής και λει­τουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Έχει επίσης διατελέσει αντιπρόεδρος του ΕΚΑΒ με αρμοδιότητα στα θέματα εκπαί­δευσης και προαγωγής της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Σήμερα, Επιπρόσθετα, είναι Ειδικός Σύμβουλος Διοίκησης στα θέ­ματα υγείας και Συντονιστής Ιατρικών Υπη­ρεσιών στην Εθνική Ασφαλιστική Α.Ε.Ε.Γ.Α. Εργασίες και άρθρα του έχουν δημοσιευ­τεί σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.