Η Έλλη Λεμονίδου είναι επίκουρη καθη­γήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας στο Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Πε­ριβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ιστορία του Α΄ Παγκοσμί­ου Πολέμου, η σχέση μεταξύ της ακαδημα­ϊκής ιστορικής γνώσης και των δημοσίων χρήσεων της ιστορίας, ζητήματα εθνικής ιδεολογίας και συλλογικής μνήμης, καθώς και θέματα διδακτικής της ιστορίας. Άρ­θρα της σχετικά με τις ανωτέρω θεματικές ενότητες έχουν δημοσιευτεί σε επιστημο­νικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.