Η Άννα Λυδάκη είναι καθηγήτρια στο Πά­ντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πο­λιτικών Επιστημών στο Τμήμα Κοινω­νιολογίας.
Διδάσκει Ποιοτικές μεθόδους κοινωνικής έρευνας, Κοινωνική λαογραφία και Θέματα λαϊκής τέχνης, λογοτεχνίας και κινηματογράφου.

Έχει γράψει τα βιβλία:

-Μπαλαμέ και Ρομά. Οι Τσιγγάνοι των Άνω Λιοσίων, Καστανιώτη, Αθήνα 1997.
-Οι Τσιγγάνοι στην πόλη. Μεγαλώνοντας στην Αγία Βαρβάρα, Καστανιώτη, Αθήνα 1998.
-Ποιοτικές μέθοδοι της κοινωνικής έρευ­νας, Καστανιώτη, Αθήνα 2001, νέα έκδοση συμπληρωμένη, Καστανιώτη, Αθήνα 2012.
-Ίσκιοι κι αλαφροΐσκιωτοι. Λαϊκός λόγος και πολιτισμικές σημασίες, α΄ έκδ. Ελ­ληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, β’ έκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2012.
-Μέσα από την κάμερα. Κινηματογράφος και κοινωνική πραγματικότητα, α΄ έκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2009, β’ έκ­δ. Παπαζήση, Αθήνα 2012.
Έχει επιμεληθεί τα βιβλία:
-Ε. Μπόνο ντε Κοντιγιάκ, Δοκίμιο περί της καταγωγής των ανθρωπίνων γνώσε­ων. Όπου όλα τα σχετικά με την ανθρώ­πινη νόηση ανάγονται σε μιαν αρχή (επι­μέλεια Ά. Λυδάκη, μετ. Ευ. Σπετσιέρης), Καστανιώτη, Αθήνα 2001.
-Περί ζώων. Με λογική και συναίσθημα (εισαγωγή Ά. Λυδάκη, επιμέλεια Ά. Λυδάκη & Γ. Μπασκόζος), Ψυχογιός, Αθήνα 2011.
-Ρομά. Πρόσωπα πίσω από τα στερεό­τυπα (εισαγωγή & επιμέλεια Ά. Λυδάκη), Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2013.

Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε συλλογικούς τόμους και στον ημερήσιο, περιοδικό και ηλεκτρονικό Τύπο. Τα βιβλία της για τους Τσιγγάνους έχουν μεταφρα­στεί στα ουγγρικά.

Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.