Ο Γιώργος Μπάλιας διδάσκει δίκαιο και πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Έχει δημοσιεύσει τρεις μονογραφίες και δεκάδες άρθρα σε ελληνικά και ξένα περιοδικά που καλύπτουν πολλούς τομείς του δικαίου του περιβάλλοντος (βιοποικιλότητα, διαχείριση αποβλήτων, γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, κλιματική αλλαγή, χημικές ουσίες κ.λπ.).

Ως δικηγόρος έχει εκπροσωπήσει στα δικαστήρια περιβαλλοντικές οργανώσεις, ΟΤΑ και πολίτες σε δίκες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου και, ιδίως, σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και σχεδίων που αφορούν στις εξορύξεις, στη διαχείριση των αποβλήτων, στην προστασία της βιοποικιλότητας και της υγείας του ανθρώπου κ.λπ.

Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.