Ο Χρήστος Μπαξεβάνης είναι Διδάκτωρ Δημο­σίου Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατέχει μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης στον κλάδο των Διεθνών Σπουδών του οικείου Τμήματος, και στον κλάδο της Ανάλυσης και Επίλυσης Διεθνών Συγκρούσεων του Πανεπι­στημίου του Bradford (Η.Β.). Διετέλεσε Πρόε­δρος στις Επιτροπές Προσφυγών της Υπηρεσίας Ασύλου. Δίδαξε στο Τμήμα Πολιτικών Επιστη­μών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Π.Δ. 407/80), ενώ υπήρξε βοηθός διδασκα­λίας στα γνωστικά αντικείμενα του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και των Διεθνών Σχέσεων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, του Τομέα Διεθνών Σπουδών της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Την περίοδο αυτή, συνεργάζεται ως Ειδικός Εμπειρογνώμων σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης με την Ευρωπαϊκή και Ελληνι­κή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Εκπο­νεί μεταδιδακτορική έρευνα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε θέματα προσφυγικού δικαίου και μεταναστευτικής πολιτικής της Ε.Ε., καθώς επίσης συνεργάζεται με τη Μονάδα Έρευνας για την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Πολιτική στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είναι μέλος της Ελλη­νικής Εταιρίας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων καθώς και της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Συμμετέχει με ανακοινώσεις σε συνέδρια ενώ άρθρα και με­λέτες του έχουν δημοσιευτεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μεταξύ άλλων είναι συνεκδότης του βιβλίου «Θεωρητικές Αφετηρίες των Διεθνών Σχέσεων» (με τους Κ. Χατζηκωνσταντίνου και Μ. Σαρηγιαννίδη), Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2012. Είναι Δικηγόρος Θεσσαλονίκης και Μέλος του ΔΣΘ από το 2005.

Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.