Ο Βύρωνας Νάκος γεννήθηκε το 1955 στην Κωνσταντινούπολη. Είναι καθηγητής στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τη χαρτογραφική γενίκευση, τη χαρτογραφία για παιδιά, την ανάλυση των οφθαλμικών κινήσεων στις χαρτογραφικές οπτικοποιήσεις, την αναλυτική φωτοσκίαση χαρτών και το σχεδιασμό και υλοποίηση εφαρμογών συστημάτων χωρικών πληροφοριών. Έχει πλούσιο δημοσιευμένο έργο και συμμετοχή ως ερευνητικός υπεύθυνος ή κύριος ερευνητής σε ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο τη Χαρτογραφία και τη Γεωπληροφορική χρηματοδοτημένα είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από δημόσιους φορείς. Την περίοδο 2015-2019 διετέλεσε πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.