Ο Θανάσης Γ. Ξηρός είναι Δικηγόρος και Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπι­στήμιο (2007- ). Είναι, επίσης, συγγραφέας μελετών, άρθρων, γνωμοδοτήσεων και παρατηρήσεων νομο­λογίας σε ζητήματα δημοσίου δικαίου και, ιδίως, εκλογικού δικαίου, δικαίου των πολι­τικών κομμάτων, δικαίου της τοπικής αυτο­διοίκησης και δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου.

Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.