Ο Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος είναι Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών. Διετέλεσε αναπληρωτής Πρυτάνεως Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πατρών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και μέλος του Δ. Σ. του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος».

Είναι ιδρυτής και Διευθυντής του «Εργαστηρίου Η/Υ και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας» και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το διδακτικό του έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο είναι ευρύ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στο χώρο της παραγωγής και της χρήσης του εκπαιδευτικού λογισμικού, της χρήσης των τεχνολογιών με οποιαδήποτε μορφή τους στην εκπαίδευση, αλλά και της επίδρασής τους στην κοινωνία.

Έχει λάβει μέρος σε ομάδες εργασίας αρκετών ερευνητικών προγραμμάτων ως επιστημονικός υπεύθυνος, ερευνητής, τεχνικός σύμβουλος και προγραμματιστής, μέσα από τα οποία παρήχθη εκπαιδευτικό λογισμικό. Είναι συγγραφέας βιβλίων σχετικών με τις ψηφιακές τεχνολογίες και τη χρήση τους στην εκπαίδευση και αρκετών δημοσιευμένων μελετών σχετικών με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα.

Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.