Ο Γιώργος Παπαϊωάννου έχει κάνει τις σπουδές του στην ιστορία και την κοινωνιολογία. Το 2011 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στην ιστορική δημογραφία, στο τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Από το 2017 είναι διδάκτωρ του τμήματος Κοινωνι­ολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τα τελευταία χρόνια έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε ημερίδες, σεμινάρια και συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης, έχουν δημοσιευτεί άρθρα του σε επιστημονικά περιοδικά και τόμους. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα τοποθετούνται στη γνωστική περιοχή της οικονομικής κοινω­νιολογίας, ιδίως στην ανάλυση των κοινωνικών δικτύων στον ιστορικό χώρο και χρόνο σε πε­ριόδους μεταβολής και κρίσης. Επίσης, ασχο­λείται με ζητήματα που εξετάζει η βιομηχανική κοινωνιολογία, όπως η σημασία της εργασίας στη διαμόρφωση επαγγελματικής κουλτούρας σε επίπεδο κοινότητας. Το παρόν βιβλίο απο­τελεί την πρώτη μονογραφία του, η οποία είναι βασισμένη στη διδακτορική διατριβή του με τίτλο «Κοινωνικά δίκτυα και οικονομική μετα­βολή: Λάρυμνα, από αγροτική κοινότητα σε βι­ομηχανική περιοχή» με κύριο επιβλέποντα τον Καθ. Ευ. Πρόντζα. Σήμερα, είναι μεταδιδακτορι­κός ερευνητής (postdoc) στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου υπό την επίβλεψη του Καθ. Ι. Ψημμένου.

Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.