Ὁ Ἰωάννης Πολέμης εἶναι Καθηγητὴς τῆς Βυζαντινῆς Φιλολογίας στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν. Ἔχει ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν βυζαντινὴ θεολογικὴ καὶ φιλοσοφικὴ γραμματεία, τὴν βυζαντινὴ ρητορικὴ καὶ τὴν ποίηση καὶ ἔχει ἐκδώσει πολλὰ σχετικὰ κείμενα.