Ο Νικόλαος Αθ. Στάμος γεννήθηκε το 1986 στα Τρίκαλα. Είναι διδάκτορας της Φιλοσο­φικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρι­ακού Πανεπιστημίου Αθηνών (υποτροφία Ιδρύματος Ωνάση). Σπούδασε Παιδαγωγικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (υποτροφία Ι.Κ.Υ.), Επικοινωνία, Μέσα, Πολιτισμό στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και έλαβε συναφές Μεταπτυχιακό Δίπλωμα από το Πανεπι­στήμιο Αθηνών. Έχει εργαστεί ως εκπαι­δευτικός στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ως Υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεμάτων Δι­εύθυνσης Π.Ε. (διακοσιετηρίδα 1821, Πο­λιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης-Ελευσίνα 2021) καθώς και στη Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας. Είναι επιμορφωτής εκπαιδευτι­κών και μέλος επιστημονικών ενώσεων. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε επιστη­μονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά πανελλήνιων και διεθνών συνε­δρίων. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται: Διδακτική της ιστορίας, ιστορική κουλτούρα, πολιτισμικές σπουδές, επιστήμες της αγωγής.

Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.