Ο Μιχάλης Ταστσόγλου είναι διδάκτορας του τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε­πιστημίου Αθηνών. Διδάσκει επικοινω­νία και ιδεολογία στα τμήματα Επικοινω­νίας και ΜΜΕ (ΕΚΠΑ) και Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας). Έχει εργαστεί για διάφορους ερευνητικούς και εκπαιδευ­τικούς οργανισμούς.

Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.