Ο Μιχαήλ Ν. Τσατήρης γεννήθηκε στην Άνδρο το 1966. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Master of Science στους Περιβαλλοντικούς και Ανανεώσιμους Πόρους από το Διεθνές Κέντρο Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών (Παρίσι). Είναι διδάκτορας του Τομέα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διδάσκει στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι συγγραφέας Διεθνούς Μονογραφίας (International Monograph) με τίτλο “Using Energy Crops for Biofuels or Food: the Choice” η οποία εκδόθηκε από τον Εκδοτικό Οίκο Springer International Publishing και Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής (Editorial Board Member) σε οκτώ Διεθνή Περιοδικά.

Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.