Η Αγγελική Αγγέλη κατάγεται από το Ζαγόρι Ιωαννίνων. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο σπουδών ως υπότροφος του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. από το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια φιλοσοφίας και έχει δημοσιεύσει σχετικά άρθρα και μελέτες, μεταξύ των οποίων μια εκτενή εισαγωγή στις Διατριβές του Επικτήτου. Η μονογραφία της με τίτλο «Ἐκ Ζαγορίου – Ἐν Ζαγορίῳ. Η συμβολή των Ζαγορίσιων στην Επανάσταση του 1821: Λόγιοι, Έμποροι, Φιλικοί» (2021) έλαβε βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών. Ομιλεί τρεις ξένες γλώσσες.