Η Μαρία Β. Ανδρονοπούλου είναι Δικηγόρος Αθηνών, Δρ. Δημοσίου Δικαίου (Πανεπιστημίου Nice – Sofia Antipolis, Νίκαια, Γαλλίας). Επιστημονική Συνεργάτις του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής των Ελλήνων. Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Μη αυτοδύναμη διδασκαλία στον Τομέα Δημοσίου Δίκαιου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), εαρινά εξάμηνα 2020-2022.
Συγγραφικό έργο:
– «Le Constitutionnalisme européen; le rôle du juge de Strasbourg et le rôle du juge de Luxembourg» (Διδακτορική διατριβή).
– «Η αργία και η αναστολή καθηκόντων των δημοσίων υπαλλήλων κατά τον Yπαλληλικό Kώδικα, στα Σύμμεικτα προς τιμήν Κώστα Γ. Μαυριά», εκδ. Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα, 2022.
– «Ερμηνεία του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/ 2007), κατ’ άρθρο ερμηνεία και νομολογία» (από κοινού με τον Βασίλη Ανδρονόπουλο), εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα 2022.