Η Αρετή Βασιλείου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικού Θεάτρου στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου διδάσκει στον προπτυχιακό και μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών. Σπούδασε ελληνική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπου ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή, ενώ έκανε και μεταπτυχιακές θεατρολογικές σπουδές στην Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και το εξωτερικό (University of Warwick, U.K.) σχετικά με το αμερικανικό θέατρο (Tennessee Williams), καθώς και με την ιστορία και θεωρία του νεότερου παγκόσμιου και ελληνικού θεάτρου. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο έχει επίσης διδάξει για τρία έτη στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επί επτά έτη έχει εργασθεί στο ερευνητικό πρόγραμμα της Ιστορίας Νεοελληνικού Θεάτρου του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας. Εργασίες της έχουν δημοσιευθεί σε Πρακτικά εθνικών και διεθνών συνεδρίων, σε συλλογικούς τόμους και σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τα εκδομένα βιβλία της αφορούν στη μελέτη της ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου από τον 19ο αιώνα έως σήμερα.