Ο Αλέξανδρος Αζαϊζές είναι κάτοχος διπλώματος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία» (ειδίκευση «Ιστορία της Φιλοσοφίας») του Τμήματος Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και υποψήφιος διδάκτωρ του ίδιου Τμήματος. Η διδακτορική του διατριβή με θέμα: «Η φιλοσοφική πραγμάτευση του θυμικού στον νεότερο ευρωπαϊκό ορθολογισμό: Από τον René Descartes στον Baruch Spinoza» εκπονείται υπό την επίβλεψη του καθηγητή Γιάννη Πρελορέντζου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη νεότερη φιλοσοφία, κυρίως σε ζητήματα ηθικής και στις θεωρίες περί παθών. Έχει συμμετάσχει με ανακοίνωση σε διεθνές συνέδριο, ενώ εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε εγχώρια και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.