Η Marina Umaschi Bers είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Μελέτης Παιδιού και Ανθρώπινης Ανάπτυξης Eliot-Pearson και Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Tufts. Ηγείται της Ερευνητικής Ομάδας Αναπτυξιακών Τεχνολογιών όπου μελετά καινοτόμους τρόπους προαγωγής της θετικής ανάπτυξης των παιδιών μέσω νέων τεχνολογιών μάθησης. Είναι επίσης η δημιουργός του KIBO, μιας ρομποτικής πλατφόρμας για παιδιά 4 έως 7 ετών, η οποία επιτρέπει στους νεαρούς κατασκευαστές να μαθαίνουν προγραμματισμό και δεξιότητες μηχανικής χωρίς οθόνες.