Ο Daniel Cardoso είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας και ερευνητής στο Observare – Παρατηρητήριο Διεθνών Σχέσεων της Πορτογαλίας.