Ὁ Δημήτρης Ν. Λαμπρέλλης σπούδασε, μὲ ὑποτροφία, Φιλοσοφία στὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καὶ στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Πίτσμπουργκ (Η.Π.Α.). Εἶναι Καθηγητὴς τῆς Φιλοσοφίας στὸ Πάντειο Πανεπιστήμιο. Διδάσκει, ἀκόμη, στὸ ΠΜΣ τοῦ Τμήματος Φιλοσοφίας τοῦ ΕΚΠΑ, στὸ ΠΜΣ «Βιοηθικὴ – Ἰατρικὴ Ἠθική» τοῦ ΑΠΚΥ καὶ στὸ Διιδρυματικὸ ΠΜΣ «Ζῶα: Ἠθική, Δίκαιο, Εὐζωΐα» τοῦ Τμήματος Φιλοσοφίας τοῦ ΕΚΠΑ καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Παστέρ. Εἶναι, ἐπίσης, Ἱδρυτὴς καὶ Διευθυντὴς τοῦ «Ἐρευνητικοῦ Κέντρου Βιοπολιτικῆς» τοῦ ἰδίου Πανεπιστημίου. Δημοσίευσε φιλοσοφικὲς μελέτες καὶ ἄρθρα στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικὸ καὶ ἔλαβε μέρος σὲ φιλοσοφικὰ Συνέδρια. Τὰ ἐνδιαφέροντά του ἑστιάζονται στὸν χῶρο τῆς φιλοσοφικῆς ἀνθρωπολογίας, τῆς κοινωνικῆς φιλοσοφίας καὶ τῆς αἰσθητικῆς. Ἔχει ἤδη ἐκδώσει δεκαεννέα φιλοσοφικὰ βιβλία. Εἶναι, ἀκόμη, Ἱδρυτὴς καὶ Διευθυντὴς Ἔκδοσης τῆς Ἐπετηρίδας Φιλοσοφικῆς Ἔρευνας δια-ΛΟΓΟΣ. Εἶναι, ἐπίσης, Ἱδρυτὴς καὶ Διευθυντὴς τῆς Σειρᾶς δια-ΛΟΓΟΣ/ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ τῶν Ἐκδόσεων Παπαζήση. Ποιήματά του καὶ συνεργασίες του σχετικὰ μὲ τὴν μελέτη καὶ τὴν κρτικὴ τῆς λογοτεχνίας ἔχουν δημοσιευθεῖ σὲ μία σειρὰ ἀπὸ λογοτεχνικὰ περιοδικά, στὸν ἡμερήσιο Τύπο καὶ σὲ ἀνθολογίες. Ἔχει ἤδη ἐκδώσει δέκα ποιητικὲς συλλογὲς καὶ μία συγκεντρωτικὴ ἔκδοση τῶν ποιημάτων του. Ὡς φωτογράφος ἄγριας φύσης, ἔχει ἐκδώσει ὀκτὼ λευκώματα φωτογραφιῶν, γιὰ ὁρισμένες δὲ ἀπὸ τὶς φωτογραφίες του ἔχει διακριθεῖ.