Ο Σταύρος Α. Δρακόπουλος μετά από βασικές σπουδές στα οικονομικά στην Αθήνα (ΟΠΑ), ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές (M.Sc. και Ph.D) στη Μ. Βρετανία, όπου και δίδαξε διάφορα οικονομικά μαθήματα στα Πανεπιστήμια Stirling, Glasgow (Lecturer A) και Aberdeen (Lecturer B). Το 1996 εκλέχτηκε Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα ΜΙΘΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών [σήμερα Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΙΦΕ]. Από τον Σεπτέμβριο του 2005 είναι Καθηγητής στο ίδιο Τμήμα όπου διδάσκει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά οικονομικά μαθήματα. Έχει δημοσιεύσει 54 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, επτά βιβλία, 16 άρθρα σε συλλογικούς τόμους καθώς και βιβλιοκριτικές και άλλες εργασίες (σύνολο ακαδημαϊκών εργασιών: 111). Έχει επίσης διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος σε ευρωπαϊκά και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα και έχει επιβλέψει μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στους τομείς: Μεθοδολογία και Ιστορία της Οικονομικής, Οικονομικά της Εργασίας, Οικονομικά της Υγείας και Οικονομικά της Ατομικής Ευημερίας.