Η Σοφία Φελοπούλου είναι Αναπληρώ­τρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάσκει ευ­ρωπαϊκή δραματολογία στον προπτυχια­κό και μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στη νεότερη και σύγχρονη ευρωπαϊκή δρα­ματολογία και τα σύγχρονα ρεύματα, στην εξέλιξη της δραματικής γραφής, στη θεω­ρία και αισθητική του θεάτρου, στη σχέση κειμένου και σκηνής, καθώς και στο σύγ­χρονο ελληνικό θέατρο και τη σύγκρισή του με το ευρωπαϊκό. Τα θέματα αυτά αναπτύσσονται τόσο στο βιβλίο της, Μετα­μορφώσεις και ανανεώσεις της ευρωπαϊκής δραματουργίας. Από τον 18ο στον 21ο αιώνα (Παπαζήση, 2019) όσο και σε μελέτες της που έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικούς και ξένους τόμους.