Ο καθηγητής Νένος Γεωργόπουλος έχει διδάξει φιλοσοφία στο Purdue University, στο Pennsylvania State University και στο Kent State University, όπου του απονεμήθηκε το Bραβείο Διακεκριμένης Διδασκαλίας. Έχει επίσης διδάξει στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου διετέλεσε και Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σποδών. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά όπως: «Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση», «Φιλοσοφείν», «διa-ΛΟΓΟΣ», «Les Temps Modernes», «Southwestern Journal of Philosophy», «Man and World: An International Philosophical Review», «The Journal of Aesthetic Education», «The Journal of Modern and Byzantine Studies». Στα βιβλία του συμπεριλαμβάνονται και τα ακόλουθα: «Man and the Other: the Language of Tragedy», «The Structures of Existence: A Reading of Heidegger’s “ Being and Time”», «Essays on Art and on Technology», «Tragedy and Philosophy», «Michel Foucault and the Political: Knowledge and the Critique of Political Reason».