Ο Δημήτρης Α. Γιαννιάς (Ph.D., Carnegie-Mellon University, Graduate School of Industrial Administration) είναι:
▪ Καθηγητής Α΄ βαθμίδας και Συντονιστής της Θεματικής Ενότητας «Βιομηχανική Οργάνωση, Αγορά Εργασίας και Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,
▪ Editor των διεθνών ακαδημαϊκών περιοδικών εκδόσεων (journals): East-West Journal of Economics and Business, The Hellenic Open Business Administration Journal, The University without Borders Journal of Economics and Business.

Ο Δημήτρης Α. Γιαννιάς έχει:
▪ Διατελέσει επί σειρά ετών Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Αν. Πρόεδρος στα: Τμήμα Οικονομικών Επιστήμων, Πανεπιστήμιο Κρήτης και Τμήμα Οικονομικών Επιστήμων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στα οποία έχει επίσης υπηρετήσει ως Καθηγητής επί σειρά ετών.
▪ Διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα: Carnegie-Mellon University (ΗΠΑ), University of Guelph (Καναδά), Bard College (ΗΠΑ), Πάντειον Πανεπιστήμιο.
▪ Πέραν του διδακτορικού του, έχει λάβει τίτλους σπουδών και υποτροφίες από τα: Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πτυχίο), University of Guelph (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, M.A.) και Carnegie-Mellon University (Graduate School of Industrial Administration, M.Sc. και Ph.D).
▪ Διατελέσει μεταδιδακτορικός υπότροφος στο Levy Institute της Νέας Υόρκης.
▪ Δημοσιεύσει 250+ άρθρα σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά (journals), βιβλία, συλλογικούς τόμους, κ.λπ., διοργανώσει συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό και υλοποιήσει πολλά ερευνητικά και συμβουλευτικά έργα (για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπουργεία, το Environmental Protection Agency των HΠA κ.λπ.).
▪ Εργασιακή εμπειρία σε: Ελλάδα, ΗΠΑ, Καναδά, Αγγλία, Σουηδία, Ιταλία, Ρωσία, Ουκρανία, Λετονία, Σλοβακία, Πολωνία, Ουγγαρία, Ινδία, Κίνα.
www.dgiannias.wordpress.com