Ο Γιώργος Αργείτης είναι Καθηγητής στο Οικονομικό Τμήμα του ΕΚΠΑ και Επιστημονικός Διευθυντής στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Εξελικτική Πολιτική Οικονομία, τη Θεσμική Κεϊνσιανή Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική και την Ελληνική Οικονομία. Είναι συγγραφέας/συν-συγγραφέας έξι βιβλίων και μονογραφιών, ανάμεσα σε αυτά τα Οικονομική Πολιτική Σταθεροποίησης και Αστάθεια στην ONE, 2011, Εκδόσεις Παπαζήση, Η Α(υτα)πάτη των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής στην Ελλάδα, 2018, Εκδόσεις Παπαζήση, Evolutionary Financial Macroeconomics, 2020, Routledge. Είναι συγγραφέας πολλών εγγράφων πολιτικής και ακαδημαϊκών εργασιών που έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά όπως το Cambridge Journal of Economics, Journal of Economic Issues, Journal of Post Keynesian Economics, κ.ά.