Ο Γεώργιος Δαμασκηνίδης είναι διδάκτορας στις Επιστήμες της Αγωγής. Είναι μέλος ΣΕΠ στο ΕΑΠ και διδάσκων Π.Δ. 407/80 ΑΕΙ σε μαθήματα Μετάφρασης, Επικοινωνίας, Ερευνητικής Μεθοδολογίας και Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας. Έχει δημοσιεύσει σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων, σε συλλογικούς τόμους και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων. Είναι συγγραφέας έξι βιβλίων, μεταξύ άλλων, Κοινωνικές αντανακλάσεις στη μετάφραση (Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Κάλλιππος), Σχεδιασμός μεταπτυχιακών διπλωματικών: Δέκα μελέτες περίπτωσης από το πεδίο της ειδικής αγωγής (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας), και Η ερευνητική πρόταση στη μεταπτυχιακή και διδακτορική έρευνα (Εκδόσεις Επίκεντρο).

damaskinidis@hotmail.com
https://auth.academia.edu/GeorgeDamaskinidis