Ο Γιώργος Ευθυμίου Οικονόμου είναι αριστούχος διδάκτωρ του ΕΚΠΑ, με υποτροφία του ΙΚΥ στο επιστημονικό πεδίο της δημόσιας διοίκησης και διοικητικής επιστήμης. Έχει διδάξει σε ΑΕΙ της Ελλάδας και της Κύπρου (ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ΟΠΑ, ΕΑΠ) και έχει εργαστεί ως εμπειρογνώμων στην Κύπρο. Έχει πραγματοποιήσει εισηγήσεις στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, της οποίας είναι απόφοιτος. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν σε ζητήματα δημόσιας πολιτικής και διοίκησης, ευρωπαϊκού διοικητικού συστήματος, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (ΠΔΠ, ΕΠΓ) και πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με έμφαση στην κινητοποίηση των περιφερειακών και τοπικών θεσμών. Έχει δημοσιεύσει, μεταξύ άλλων, άρθρα (από κοινού ή ως μόνος συγγραφέας) σε επιστημονικά περιοδικά (The British Journal of Politics and International Relations, Administration and Society, International Review of Administrative Sciences, International Journal of Public Administration, Regional and Federal Studies κ.α.). Η διατριβή του επιλέχθηκε και εκδόθηκε, κατόπιν προσαρμογής, από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών με τίτλο: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα».