Ο διπλωματούχος Ψυχολόγος Horst Schuh, έως το 2005 Καθηγητής της Θεωρίας Ηγεσίας και Επικοινωνίας καθώς και της Ιστορίας Πολιτικών Ιδεών, Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών για τη Δημόσια Διοίκηση.