Η Ηρώ Μυλωνάκου-Κεκέ είναι Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα επιστημονικά-ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται: στην Κοινωνική Παιδαγωγική και στις διεπιστημονικές της συνέργειες∙ στη Συστημική Επιστήμη∙ στη Συνεργασία Σχολείου, Οικογένειας και Κοινότητας∙ στη Συνεκπαίδευση (Syneducation Model) παιδιών και ενηλίκων∙ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων∙ στην Εκπαίδευση και στην επαγγελματική ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών∙ στην ανάπτυξη της Δημιουργικότητας στη Σχολική Κοινότητα και στην Κοινωνία∙ στις Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις∙ στην ψυχοπαιδαγωγική αξιοποίηση των Παιδικών Σχεδίων∙ στην κοινωνικοπαιδαγωγική προσέγγιση ζητημάτων, όπως: η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατική εκπαίδευση, η διαπολιτισμική εκπαίδευση, η πρόληψη και η αντιμετώπιση αντικοινωνικών και αντιδημοκρατικών συμπεριφορών, η ετερότητα και η μοναδικότητα κάθε ανθρώπου, η συναισθηματική και κοινωνική εκπαίδευση και οι κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.
Έργα της ιδίας (επιλογή):
▪ Κοινωνική Παιδαγωγική: Θεωρία και Πράξη. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2021.
▪ Σχολείο, Οικογένεια και Κοινότητα: Συνεργασία, Ενδυνάμωση και Ανάπτυξη. Αθήνα: Εκδόσεις Αρμός, 2019.
▪ Social Pedagogy in times of crisis in Greece. Special Issue of International Journal of Social Pedagogy (Guest Editor). London: UCL Institute of Education, 2015.
▪ Κοινωνική Παιδαγωγική: Θεωρητικές, Επιστημολογικές και Μεθοδολογικές Διαστάσεις. Αθήνα: Διάδραση, 2013.
▪ Συνεργασία Σχολείου, Οικογένειας και Κοινότητας: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές Εφαρμογές. Αθήνα, 2009.
▪ Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στην Επικοινωνία Σχολείου, Οικογένειας και Κοινότητας. Αθήνα: Ατραπός, 2006.
▪ Όταν τα Παιδιά Μιλούν με το Σχέδιο για τον Εαυτό τους, την Οικογένεια και τον Κόσμο τους. Αθήνα, 2005.
▪ Ζητήματα Κοινωνικής Παιδαγωγικής. Αθήνα: Ατραπός, 2003.
▪ Ο Προσωπικός Τρόπος Μάθησης για Μαθητές, Εκπαιδευτικούς και Γονείς: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Τρόποι Διερεύνησης. Αθήνα, 2002.
▪ Συνεργατικές Δραστηριότητες στο Σχολείο και στην Οικογένεια: Τεχνικές, Τακτικές και Μέθοδοι. Αθήνα, 2002.
▪ Βλέπω τον σημερινό κόσμο: Δημιουργικές– Διαθεματικές Δραστηριότητες για την «Ευέλικτη Ζώνη» του Δημοτικού Σχολείου. (Σε συνεργασία με την Ε. Μανούσου). ΥΠ.Ε.Π.Θ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Αθήνα, 2001.
▪ Σχολείο και Οικογένεια. Από την Απομόνωση στην Αλληλεπίδραση: Μία επικοινωνιακή προσέγγιση. Αθήνα, 1999.
▪ Ο Σχεδιαστικός Λόγος των Παιδιών: Ολική προσέγγιση. Αθήνα, 1998.