Η Άννα-Μαρία Κανζόλα είναι κάτοχος πτυχίου οικονομικών και μεταπτυχιακού στην εφαρμοσμένη οικονομική ανάλυση και χρηματοοικονομική από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υψηλότερη διάκριση. Από το 2019 είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Παναγιώτη Πετράκη στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγκεκριμένα στα εξ αποστάσεως προγράμματα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης (e-learning). Έχει δημοσιεύσεις σε υψηλού κύρους διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βραβεύσεις σε διεθνή συνέδρια. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα οικονομικά της εργασίας, τα συμπεριφορικά οικονομικά, την ενόραση του μέλλοντος (foresight), την κοινωνιολογία και την ανθρωπολογία. Από το 2021 είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών στα οικονομικά της εργασίας και στα συμπεριφορικά οικονομικά.